Leg uw uitvaartwensen vast

Wij zijn uitvaartvereniging De Laatste Eer Opeinde - Nijega - De Tike. Wij kunnen u helpen met het verzorgen van uw uitvaart.

Lidmaatschap

In principe kunt u op elke leeftijd lid worden van onze vereniging. De opgave is via het secretariaat of een ander bestuurslid. Deze zal zich weer wenden tot het secretariaat, nadat in een gesprek afspraken zijn gemaakt is men lid van de vereniging.

Vaak zijn het de ouders die lid worden van de vereniging en vermelden gelijk wanneer er kinderen zijn, de namen en de geboortedatums. De kinderen zijn dan automatisch lid van de vereniging maar hoeven geen contributie te betalen.

De contributie bedraagt € 32,00 per persoon per jaar. De kinderen zijn gratis lid tot 18 jaar. Jaarlijks wordt in de ledenvergadering ook vastgesteld hoe groot de ledenkorting zal zijn bij overlijden.

De ledenkorting voor 2022 is vastgesteld op € 1.500,00 op een uitvaart. Dit bedrag is echter niet toereikend voor het totale bedrag van de uitvaart. Wij zijn een vereniging en het is geen verzekering. Om de kosten tussen het kortingsbedrag en de werkelijke kosten te dekken kunt u bijverzekeren.

Wil je hier meer over weten, neem dan even contact op met de penningmeester van het bestuur:
Sjoerdje van der Lei: 06-33786945