Leg uw uitvaartwensen vast

Wij zijn uitvaartvereniging De Laatste Eer Opeinde - Nijega - De Tike. Wij kunnen u helpen met het verzorgen van uw uitvaart.

Historie

Op 9 maart 1914 werd de begrafenisvereniging “Memento Mori” (gedenk te sterven) Opeinde- Nijega opgericht, op initiatief van de vereniging Dorpsbelang Opeinde, omdat men klachten had over de burenplicht. De uitvaart werd toen namelijk altijd verzorgd door de naaste buren.

 

In 1925 werd om onbekende redenen de naam veranderd in Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”en in 1964 veranderde de “De Laatste Eer”van een begrafenisvereniging in een Uitvaarvereniging, zodat later ook crematies konden worden verzorgd.

 

Er is veel veranderd sinds de oprichting van de Begrafenisvereniging. Wat gelijk is gebleven is, is dat tijdens de jaarlijkse ledenvergadering de namen van de overledenen worden voorgelezen en staande in een moment van stilte worden herdacht.

 

Ook is nog steeds het doel en de grondslag hetzelfde om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een Christelijke visie, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen. Mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.