Leg uw uitvaartwensen vast

Wij zijn uitvaartvereniging De Laatste Eer Opeinde - Nijega - De Tike. Wij kunnen u helpen met het verzorgen van uw uitvaart.

Contact

Reinder Jacobi

Voorzitter

Willem Hoekstra

Algemeen lid

Freddie Solle

Algemeen Lid

Anneke van der Kooi

Algemeen lid

Sjoerdje van der Lei

Penningmeester-Secretaris

Bode: Nijboer Uitvaartzorg

Vragen over een graf

Voor vragen betreffende graven kunt u contact opnemen met Mevr. H. Hiemstra-Jacobi, tel. 06-25176701.

Vragen over begraafplaatsen

Voor vragen betreffende de begraafplaatsen in Nijega en Opeinde kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters van de PKN Hervormde Gemeente Opeinde, Nijega, De Tike: De heer R. Jacobi, tel. 0512-372649.

E-mailcorrespondentie

Voor e-mailcorrespondentie kunt u het onderstaand formulier gebruiken om ons te contacteren.